ENGLISH


Cancel Order
The buyer is given the possibility to cancel the order until the delivery of the book ordered.

WITHDRAWAL
The buyer reserves the right to return the books, free of charge and without reason, within a period of fourteen (14) calendar days from the date of receipt. In this case, the buyer only bears the cost of returning the products.

Returns are only accepted provided that the products are in the same condition in which they were received by the buyer, i.e. unsealed or tampered with, together with the retail receipt or invoice.


POLSKI


Anuluj zamówienie
Kupujący ma możliwość anulowania zamówienia do czasu dostarczenia zamówionej książki.

WYCOFANIE
Kupujący zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zwrotu książek bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. W takim przypadku kupujący ponosi jedynie koszt odesłania produktów.

Zwroty są akceptowane tylko pod warunkiem, że produkty są w takim samym stanie, w jakim otrzymał je kupujący, tj. niezapieczętowane lub naruszone, wraz z paragonem lub fakturą.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Ακύρωση παραγγελίας
Δίνεται η δυνατότητα στον αγοραστή να ακυρώσει την παραγγελία μέχρι την παράδοση του βιβλίου που παρήγγειλε.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα βιβλία, δωρεάν και χωρίς λόγο, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν από τον αγοραστή, δηλαδή δεν είναι σφραγισμένα ή παραποιημένα, μαζί με την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο.