ENGLISH


Payment for the order can be made in the following ways:

Transfer via Bank

ALPHA BANK

“NoBoundaries”

IBAN: GR 4901 4073 6073 6002 0020 0550 3

BIC: CRBAGRAA

Bank Address: Stadiou 40

P.C. 10235

Athens 

Greece

Via PayPal

For a safer payment by a credit card via PayPal on the account: 

@NoBoundariesK

Via Credit Card

For a safer payment by a credit card via Credit card via Cardlink.Pay Via Cardlink: Accepts Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover. You can use debit and prepaid cards.

All payments made using a card are processed through the electronic payment platform “Nexi e-Commerce” and uses TLS 1.2 encryption with a 128-bit encryption protocol (Secure Sockets Layer – SSL). Encryption is a way of encoding information until it reaches its intended recipient, who will be able to decode it using the appropriate key.

Horizontal Banner transparent

Send us your Email

3.Once you will set your payment (book price and Shipment) send us the deposit here: noboundaries@chatzistefanou.com and the shipment is starting for you.


POLSKI


Płatności za zamówienie można dokonać w następujący sposób:

Przelew za pośrednictwem banku

BANK ALFA

“Żadnych granic”

IBAN: GR 4901 4073 6073 6002 0020 0550 3

BIC: CRBAGRAA

Adres banku: Stadiou 40

PC 10235

Ateny

Grecja

Przez PayPala

Dla bezpieczniejszej płatności kartą kredytową przez PayPal na koncie:

@NoBoundariesK

Za pomocą karty kredytowej

Dla bezpieczniejszej płatności kartą kredytową za pośrednictwem karty kredytowej za pośrednictwem Cardlink. Zapłać za pomocą Cardlink: Akceptuje karty Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover. Możesz używać kart debetowych i przedpłaconych.

Wszystkie płatności dokonywane przy użyciu karty są przetwarzane za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych „Nexi e-Commerce” i wykorzystują szyfrowanie TLS 1.2 z 128-bitowym protokołem szyfrowania (Secure Sockets Layer – SSL). Szyfrowanie to sposób kodowania informacji, aż dotrze ona do zamierzonego odbiorcy, który będzie mógł ją zdekodować za pomocą odpowiedniego klucza.

Horizontal Banner transparent

Wyślij nam swój e-mail

Po ustaleniu płatności (cena książki i przesyłka) wyślij nam depozyt tutaj: noboundaries@chatzistefanou.com i rozpocznie się wysyłka dla Ciebie.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Η πληρωμή της παραγγελίας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Μεταφορά μέσω Τράπεζας

ALPHA BANK

“Χωρίς όρια”

IBAN: GR 4901 4073 6073 6002 0020 0550 3

BIC: CRBAGRAA

Διεύθυνση Τράπεζας: Σταδίου 40

P.C. 10235

Αθήνα

Ελλάδα

Μέσω PayPal

Για ασφαλέστερη πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω PayPal στον λογαριασμό:

@NoBoundariesK

Μέσω Πιστωτικής Κάρτας

Για ασφαλέστερη πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω πιστωτικής κάρτας μέσω Cardlink. Πληρωμή μέσω Cardlink: Δέχεται Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Horizontal Banner transparent

Στείλτε μας το Email σας

Μόλις ορίσετε την πληρωμή σας (τιμή βιβλίου και αποστολή) στείλτε μας την κατάθεση εδώ: noboundaries@chatzistefanou.com και η αποστολή ξεκινά για εσάς.